Marriott Hotel Resorts - Boek direct bij RentalsResales.com

FAQ

ALGEMENE VOORWAARDEN

Introductie
Vacation Club Rentals Resales B.V. is een makelaarsbedrijf dat particulieren bijstaat bij het huren en/of verhuren van luxe timeshares op de particuliere timesharemarkt.
Vacation Club Rentals Resales B.V. onderhoudt rentalsresales.com (de "Website") alleen voor informatieve doeleinden.
Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Toegang tot deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Uw gebruik van de website betekent dat u deze overeenkomst aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, maak dan geen gebruik van de website.
Vacation Club Rentals Resales B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de programma's, het beleid, de producten en de diensten die op deze website worden beschreven. Een gebruiker die gebruik maakt van, of beslissingen neemt op basis van informatie op deze website doet dit op eigen risico van de gebruiker.
Vacation Club Rentals Resales B.V. is een volledig geregistreerd en goedgekeurd timeshare-wederverkoopbedrijf, gevestigd in Amsterdam, Nederland, dat werkt volgens strikte Europese timeshare-richtlijnen.
Vacation Club Rentals Resales B.V. is een onafhankelijk bedrijf dat niet gelieerd is aan Marriott Vacation Club, een van de aan Marriott gelieerde bedrijven of een bepaald resort of organisaties van derden. De onder deze website aangeboden diensten worden in geen enkele vorm aangeboden, gepromoot of gesponsord door Marriott of door een van haar gelieerde ondernemingen. Marriott en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn in geen enkele vorm verantwoordelijk of aansprakelijk voor uitspraken die worden gedaan of voor diensten die op deze website worden aangeboden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze website (www.rentalsresales.com) en aanverwante diensten. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de website betekent dat u deze voorwaarden en ons privacybeleid hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Indien u het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de website.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zal Vacation Club Rentals Resales B.V. en/of haar dochterondernemingen aansprakelijk zijn voor enige schade, directe, speciale, incidentele, gevolg- of strafschade of anderszins, die voortvloeit uit het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, de materialen op deze website, zelfs als Vacation Club Rentals Resales B.V. of een bevoegde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
Aangezien de website wordt beheerd door Vacation Club Rentals Resales B.V. vanuit Nederland, wordt deze overeenkomst beheerst door en uitgevoerd in overeenstemming met de Europese wetgeving. Als een bevoegde rechtbank een deel van deze overeenkomst nietig of onuitvoerbaar acht, moet de rest worden uitgevoerd en moet de rechtbank haar bevoegdheid gebruiken om de overeenkomst te wijzigen om de vermelde doelen van deze overeenkomst te vervullen in de ruimste mate die door de wet is toegestaan.
De inhoud van deze website is zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook. Deze website en het materiaal (voornamelijk verstrekt door derden) worden verstrekt op informatieve basis en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van deze website op uw eigen risico is en dat alle inhoud die u op deze website opent uitsluitend wordt verstrekt voor uw gemak en ter informatie en dat er niet op mag worden vertrouwd als een weergave van feiten.
U gaat ermee akkoord Vacation Club Rentals Resales B.V. of hun respectievelijke agenten, vertegenwoordigers of filialen te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van deze site of uw schending van deze voorwaarden en bepalingen of uw schending van enige wet. Alle inhoud op deze website is het eigendom van Vacation Club Rentals Resales B.V. of eigendom van derden en beschermd door het auteursrecht.
U mag het materiaal niet kopiëren, verkopen, publiekelijk tonen of wijzigen op enigerlei wijze voor openbare of commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Annuleringsvoorwaarden
RentalsResales.com biedt prijzen die 30-50% goedkoper zijn dan wanneer u rechtstreeks bij Marriott zou boeken. RentalsResales.com is geen volwaardige reisorganisatie, maar een online platform dat opereert als uw partner via wie u het appartement rechtstreeks van een eigenaar huurt voor een bepaalde week. Indien de week ongebruikt blijft, verliest de eigenaar het gebruik van die week voor dat jaar. Daarom is het niet mogelijk om uw reservering te verzetten of te annuleren.
Ons annuleringsbeleid houdt dus in dat alle betalingen niet worden terugbetaald, ook niet als u niet kunt reizen of wilt annuleren wegens ziekte. Alleen als u 100% heeft betaald en wij tot 2 maanden voor de aankomstdatum te horen krijgen dat u niet kunt reizen, proberen wij uw week aan een andere gast te verhuren. Als dat lukt, betalen wij u 50% van het door de nieuwe gast betaalde bedrag terug.
Wij raden u aan voor deze vakantie een passende reisverzekering met annuleringsclausule af te sluiten.  
Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wenst.